tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Inauguracja V edycji konkursu "Ambasador Mediacji"

Inauguracja V edycji konkursu "Ambasador Mediacji"

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji ‘’ promującego mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.

Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2023 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony.

Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Laureat konkursu otrzyma honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” oraz specjalną statuetkę. Termin na zgłaszanie kandydatów do tytułu upływa 10 maja 2024 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: kirp@kirp.pl

Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach konkursu byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania oraz Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji” dostępny jest do pobrania poniżej.

regulamin-konkursu-ambasador-mediacji.pdf (kirp.pl)