tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> WYBORY 2024

WYBORY 2024

Lista delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  XII Kadencja (2024-2028)

DELEGACI NA ZGROMADZENIE OIRP W TORUNIU XII KADENCJI 
1 Adamczak Astryda
2 Antonowicz Marek
3 Benc Sylwia
4 Błaszkiewicz Izabela
5 Boczulak Monika
6 Brymora Olaf
7 Brzezicki Tomasz
8 Bzdyń Agata
9 Ceglarski Mateusz
10 Cędrowski Jacek
11 Chmielewska Jolanta
12 Chrzanowska-Thiede Magdalena
13 Chrzczonowicz Piotr
14 Ciałowicz Mariusz
15 Ciarkowska Mirosława
16 Cichocka Elżbieta
17 Czarzasta Marta
18 Danielewicz Jakub
19 Daroszewska Iwona
20 Dąbek Tomasz
21 Derendarz Bronisław
22 Derendarz Małgorzata
23 Dobrzeniecki Karol
24 Drapała Sławomir
25 Dyka Dorota
26 Gatyńska Aleksandra
27 Gołębiewska-Kasperek Justyna
28 Górniak-Dzioba Daria
29 Górska Joanna
30 Górski Arkadiusz
31 Grabowska Małgorzata
32 Iwanicki Janusz
33 Iwanicki Piotr
34 Izdebski Rafał
35 Jabłoński Olgierd
36 Jaskulska Jagoda
37 Jaworska Marta
38 Kalisz Wioleta
39 Kaniewska Anna
40 Kaniewska Jolanta
41 Kiełbasiński Wojciech
42 Konarski Jacek
43 Konopczyńska Wiesława
44 Kończal Mateusz
45 Kotowska Iwona
46 Kozińska Joanna
47 Krajnik Marcin
48 Kućmaja Wojciech
49 Lange Krzysztof
50 Laskowska-Hulisz Agnieszka
51 Lech Maria
52 Lisewska Iwona
53 Mordasiewicz Natalia
54 Mucha Stefan
55 Oczkowski Tomasz
56 Ostrowski Jarosław
57 Podlewski Przemysław
58 Polak Paweł
59 Przystupa Łukasz
60 Pyrczak Hanna
61 Rojek Rafał
62 Rokicka-Murszewska Karolina
63 Saran Arkadiusz
64 Sas-Kulczycka Anita
65 Serwińska Marta
66 Skarżyńska Katarzyna
67 Skręt Magdalena
68 Sobierajski Michał
69 Sobolewski Łukasz
70 Stefanowski Maciej
71 Stefańska Ewa
72 Stronikowska Beata
73 Stronikowski Michał
74 Sylwestrzak Dorota
75 Szewczyk Michał
76 Sztuwe Agnieszka
77 Śnieżawski Rafał
78 Tarasevich Joanna
79 Wieczorek-Nowak Agnieszka
80 Wilmanowicz Ryszard
81 Wilmanowicz-Słupczewska Martyna
82 Wołowska Kinga
83 Wrzosek Magdalena
84 Zduńska Anita
85 Ziemecki Przemysław
86 Ziętek Aleksandra
87 Ziółkowska Romana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIE KANDYDATA W WYBORACH DO ORGANÓW LUB NA FUNKCJE 

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu. Zgłoszenia kandydata wraz z jego zgodą na kandydowanie do organów lub na funkcje w wyborach na Zgromadzeniu następuje w formie pisemnej, według wzoru załączonego poniżej.

Termin zgłaszania kandydatów do organów lub na funkcje, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały Zjazdu, na XI kadencję upływa w piątek 12 lipca 2024 r. o godzinie 16:00.

Zgłoszeń dokonuje się w formie pisemnej poprzez ich złożenie  w biurze Rady OIRP (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00) lub nadesłanie na adres Biura OIRP ul. Chełmińska 16, 87-100 Toruń, z tym, że zgodnie z § 20 zd. 2 uchwały Zjazdu - zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem. Przez dotrzymanie terminu rozumie się faktyczny wpływ zgłoszenia, a nie datę jego nadania.

Obok formy pisemnej w postaci papierowej przyjętej przez Radę OIRP w Toruniu Uchwała KRRP w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania dopuszcza dokument elektroniczny podpisany zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym. Zgłoszenie kandydata dokonane w przedmiotowej formie następuje według wzoru załączonego do niniejszego pisma i należy je przesłać na adres oirp@torun.oirp.pl w terminie do 12 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 16:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Już w najbliższy piątek, 28 czerwca 2024 r. odbędą się zebrania rejonowe dla rejonów: Toruń i Włocławek, podczas których wybrani zostaną delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu,
gdzie wyłonione zostaną organy samorządu XII kadencji.

Zebrania rozpoczną się:

Rejon I (Toruń) – godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin) w Hotelu Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska;

Rejon II (Włocławek) –  godz.15:00 (I termin), godz. 15:15 (II termin)  w Hotelu Rozbicki  we Włocławku ul. Plac Wolności 5.

Zebrani będą wybierać odpowiednią liczbę delegatów:

I rejon (Toruń) – 74 delegatów

II rejon (Włocławek) – 13 delegatów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listy zgłoszonych kandydatów na delegatów  na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu XII kadencji

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, w wykonaniu § 24 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, której tekst jednolity został ogłoszony Uchwałą Nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 roku oraz § 2 Uchwały nr 115/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczego, przygotowania wyborów organów na funkcje XII kadencji oraz zwołania Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, w załączeniu przedstawia listy zgłoszonych kandydatów na delegatów  na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu XII kadencji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu podjęła w dniu 29 lutego 2024 Uchwałę Nr 115/2024 w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczego, przygotowania wyborów organów na funkcje XII kadencji oraz zwołania Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

W załączeniu:

-pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu r.pr. Ryszarda Wilmanowicza z dnia 7 marca 2024 r. informujące o wyznaczonych datach zebrań rejonowych oraz terminach zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XII kadencji

-skan uchwały Nr 115/2024 podjętej przez Radę OIRP w Toruniu w dniu 29 lutego 2024 r.

-formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie XII kadencji

-klauzula informacyjna