tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> II edycja konkursu im. Ewy Bieńkowskiej

II edycja konkursu im. Ewy Bieńkowskiej

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ogłasza II edycję Konkursu im. Ewy Bieńkowskiej, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszej publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, a także nagrodzenie praktycznych działań związanych z pomocą ofiarom przestępstw.
Uczestnikami konkursu mogą być autorzy publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, które zostały opublikowane od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., lub osoby albo organizacje, które w tym samym okresie wdrożyły działania mające na celu pomoc ofiarom przestępstw.
Konkurs jest skierowany wyłącznie do organizacji oraz pełnoletnich osób fizycznych.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 października 2024 r.:
1. za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres: Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 lub,
2. elektronicznie na adres e-mail: biuro@fpop.org.pl

Patronka Nagrody, Ewa Bieńkowska, była doktorką habilitowaną nauk prawnych, specjalistką w zakresie wiktymologii i mediacji. Konsekwentnie walczyła o prawa ofiar przestępstw w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Przez ponad 30 lat pracowała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ewa Bieńkowska wykładała i była profesorką w uczelniach polskich oraz europejskich. Żywo uczestniczyła w życiu naukowym, recenzowała wiele prac naukowych, często pro bono.
„Nagradzając autorów publikacji, działaczy na rzecz ofiar, którzy kontynuują i rozwijają Jej dzieło, mając na uwadze, że ofiara przestępstwa to skrzywdzony i cierpiący człowiek, którego nie można zostawiać bez pomocy i którego należy traktować z godnością i szacunkiem, pragniemy upamiętniać osobę i dorobek Ewy Bieńkowskiej” – wyjaśniają organizatorzy konkursu.
W I edycji Konkursu wyróżniona została Fundacja Projekt Starsi za zwrócenie uwagi i opisanie pomijanego problemu przemocy wobec osób starszych oraz kompetentne opracowanie narzędzia diagnostycznego i procedur zaradczych. Nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej otrzymała Grupa Granica za zbudowanie systemu opartego na społeczeństwie obywatelskim, gdy zawiodły służby publiczne, a władza kryminalizuje działania pomocowe.
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw powstała w 1985 r. Jej misją jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby te stanowią w polskim społeczeństwie jedną z grup, której potrzeby nie są zabezpieczane należycie i zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji w zakładce Nagroda im. Ewy Bieńkowskiej – https://fpop.org.pl/nagroda-ewy-bienkowskiej/
Regulamin Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej – https://fpop.org.pl/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin-Nagrody-im.-Ewy...