tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Szkolenia Oirp Toruń >> Szkolenia IX-XII 2018 r. - stacjonarne i wyjazdowe

Szkolenia IX-XII 2018 r. - stacjonarne i wyjazdowe

 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie zaprasza radców prawnych na szkolenia organizowane w II półroczu 2018 roku :

I. Szkolenia stacjonarne:

   1. „Zmiany kpc. Postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne cz.1 ” 

 Termin: 29 września 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 (sobota)

Prowadzący: dr Agnieszka Laskowska - Hulisz, radca prawny

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar **** ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń

   2. „Podział i rozgraniczenie nieruchomości.”

Termin: 17 listopada 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 (sobota)

 Prowadzący: dr Magdalena Durzyńska -  Sędzia WSA w Warszawie

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar **** ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń

   3. „Opinia biegłego lekarza w sprawach cywilnych.”

Termin: 1 grudnia 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 (sobota)

Prowadzący : Andrzej Kurzych - Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu   

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar **** ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń

   4. „Umowy IT”

Termin: 8 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-14.00 (sobota)

Prowadzący: Dorota Sołdrowska -  radca prawny

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar **** ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń

II. Szkolenie wyjazdowe:

  1. „Wybrane problemy prawa i postępowania karnego po zmianach (od 2015 r.)”
  2. „Prawo cywilne – wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań.’’
  3. „Rola sądu i rozkład ciężaru dowodu w sprawach o podział majątku, dział spadku i zniesienie współwłasności’’

Termin szkolenia:  18 – 20 października  2018 r. 

Miejsce szkolenia: HOTEL SOPOT **** ul. J.J. Haffnera 81- 715 Sopot; tel. (58) 882 80 00, 882 80 01

Prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Lach – Kierownik Katedry Postępowania Karnego WPiA UMK w Toruniu, dr Michał Leciak – Katedra Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu - radca prawny,  Dorota Gierczak - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Maria Leszczyńska – Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Koszt uczestnictwa: 500,- zł/osoba.

Zgłoszenia – pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa o tytule wpłaty : Szkolenie OIRP w Toruniu, 18 – 20 października 2018 roku, Imię, Nazwisko uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres : szkolenia@torun.oirp.pl, faksem (56)657-00-55 lub pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do 28 września 2018 r.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP  w BANK MILLENNIUM SA 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie /14 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób.

Informacje: tel. (56) 657-00-57; szczegóły szkolenia w załącznikach.

 

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie (56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Kategoria szkolenia: