tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

w Toruniu

Ostatnie aktualności:

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020
Wycieczka do Włoskiej Krainy Jezior - 16 - 22 maja 2020 r.
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w 7 dniowej wycieczce do Włoch nad wielkie alpejskie jeziora i do Mediolanu w terminie od 16 maja do 22 maja 2020 r. Transport: samolotem Warszawa (Modlin) - Bergamo - Warszawa (Modlin) oraz autokarem miejscowego przewoźnika we Włoszech Podczas wyprawy zobaczymy jeziora: Como, Maggiore...
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Szkolenia OIRP Toruń I-III 2020 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.01.2020
Nowy program ubezpieczeniowy od 1 stycznia 2020 roku
Informujemy, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz...
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2019
Zwolnienie z opłacania składki w wysokości 8 zł
Informujemy, że w związku z uchwałą z dnia 31 maja 2019 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przyznano zwolnienie emerytom, rencistom a także osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne i otrzymującym zasiłki pielęgnacyjne, oraz niewykonującym zawodu radcy prawnego z obowiązku opłacania składki w wysokości 8 zł miesięcznie. W celu uzyskania...
Ostatnia aktualizacja: 9.12.2019
Bal Karnawałowy Radców Prawnych 2020
DZIEKAN I RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU  mają zaszczyt zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów radców prawnych OIRP w Toruniu wraz z osobami towarzyszącymi na   Bal Karnawałowy Radców Prawnych AD 2020,   który odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w Restauracji Hotelu BULWAR w Toruniu, przy ul. Bulwar Filadelfijski 17.   Rozpoczęcie balu o godz. 20:00...
Ostatnia aktualizacja: 7.01.2020
Komunikat Kapituły Funduszu Seniora
Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na posiedzeniu 4 grudnia br. podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych dla radców prawnych seniorów. Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów. Znajduje ona wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i...
Ostatnia aktualizacja: 2.01.2020
Stanowisko Prezydium KRRP
Szanowni Państwo. Zgodnie z dyspozycją Prezesa KRRP pana Macieja Bobrowicza w załączeniu przesyłamy Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 29 listopada 2019 r, które zostało rozesłane do wszystkich Okręgowych Izba Radców Prawnych.  
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019
Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu...