Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄ„CA PLIKӓW COOKIES:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 
   

87-100 TORUŃ, UL. CHEŁMIŃSKA 16
TEL. (0-56) 622-89-17,
FAX. (0-56) 657-00-55,
e-mail: oirp@torun.oirp.plBiuletyn Informacji Publicznej

PomocPrawna.info

Krajowa Izba Radców Prawnych


administrator:
administrator@torun.oirp.pl

Autor zdjęć:
Wiesław Radomski

Niedziela, 21 września 2014


 

 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

uprzejmie zaprasza radców prawnych na :

 

I. Szkolenia stacjonarne:

 

1.„ Reprezentacja spółek kapitałowych i osobowych” w dniu 24 września 2014 roku od godz. 11.00 – 15.00  we Włocławku

Prowadzący : dr hab. Jerzy P. Naworski, Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, Przewodniczący VI Wydziału Gospodarczego

Miejsce szkolenia: sala nr 4, Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

 

2. „ Czyny nieuczciwej konkurencji w świetle orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy roszczeń”  w dniu 27 września 2014 roku (sobota) od godz. 10.00-14.00

Prowadzący : Justyna Piś – Barganowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego;

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”
( parter )

 

3. „Zasady zaciągania zobowiązań w sferze zamówień publicznych – wybrane zagadnienia”

w dniu 4 października 2014 roku (sobota) w godz. 10.00-14.00

Prowadzący : Iwona Bendorf – Bundorf, radca prawny, Skarbnik KKRP, członek Rady OIRP w Olsztynie, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”
( parter )

 

4. Postępowanie nieprocesowe – wprowadzenie. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego – wybrane zagadnienia (zniesienie współwłasności, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, spis inwentarza, stwierdzenie przez Sąd uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości” w dniu 7 listopada 2014 roku (piątek) godz. 16.00-20.00,

Prowadzący : Iwona Wielkanowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Przewodnicząca XI Wydziału Cywilnego,

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”
( parter );

 

5. „ Udział radcy prawnego w sprawach o wykroczenia” w dniu 22 listopada 2014 roku (sobota), godz. 10.00-14.00,

Prowadzący : Angelika Kurkiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Karnego,

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Terra C ”
( parter );

 

6. „Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; udział radcy prawnego w postępowaniu przed oskarżycielem publicznym i organami orzekającymi” w dniu 6 grudnia 2014 roku (sobota), godz. 10.00-14.00

Prowadzący : Iwona Bendorf – Bundorf, radca prawny, Skarbnik KKRP, członek Rady OIRP w Olsztynie, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „ Pomorska”
( parter ).

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w wynajmowanych salach szkoleniowych, osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie( 56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

II. Szkolenie wyjazdowe:

 1. "Procesowa rola radcy prawnego jako obrońcy w postępowaniu karnym”,

  2.  „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – regulacje i zagadnienia praktyki”,

  3.  „Postępowanie w sprawach nieletnich- zagadnienia praktyczne”,

  4.  „Uzupełniająca odpowiedzialność cywilno - prawna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej”,

  5.   „Umowa o pracę na czas określony – aktualne problemy orzecznicze”,

  6.   „Kodeks Etyki Radcy Prawnego – zmiany”

Termin szkolenia:  9 – 11 października 2014 roku. 

Miejsce szkolenia: Hotel Mistral Sport **** ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino; tel. 58 736 46 00

Prowadzący: Dorota Rostankowska Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Dariusz Cieślik Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Wydział Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich, Andrzej Kurzych Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu, Stefan Mucha Dziekan Rady OIRP w Toruniu;

Koszt uczestnictwa: 450,- zł/osoba.

Zgłoszenia - pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa o tytule wpłaty: Szkolenie OIRP w Toruniu, 9-11 października 2014 roku, Imię, Nazwisko uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres: szkolenia@torun.oirp.pl, faksem (56)657-00-55 lub pocztą  na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do  20 września 2014 roku.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP w BANK MILLENNIUM SA 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie /7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłać. Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób.

Informacje: tel. (56) 657-00-57; Szczegóły szkolenia w załącznikach.

Ponownie przypominamy, iż z końcem 2014 roku nastąpi zamknięcie II cyklu rozliczeniowego obowiązku doskonalenia zawodowego (wymóg uzyskania 40 punktów) określonego art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku / tekst jednolity Dz. U. z 2014,  poz. 637/ i Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych wraz z późniejszymi zmianami. 

 

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy:

Zakładka → Doskonalenie Zawodowe → Szkolenia organizowane przez OIRP w Toruniu → Szkolenia IX-XII 2014 R.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.          

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie na konferencję w Toruniu

dotyczącą prawa i procedury cywilnej

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" - Oddział w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji

Aktualne projekty dotyczące zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej. 

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 4 - 5 grudnia 2014 r.


Na konferencji omówione zostaną następujące projekty Ministerstwa Sprawiedliwości z 2013 r. dotyczące zmian k.p.c. i k.c., opiniowane przez nasze Stowarzyszenie:

1. projekt dużej noweli k.p.c. opublikowany na stronie:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 2. projekt dotyczący prawa spadkowego i postępowań spadkowych opublikowany:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 3. projekt poselski dotyczący protokołu elektronicznego - druk sejmowy nr 2131.

W projektach zawarto wiele nowych rozwiązań, a ich waga oraz objętość świadczą o tym, że Ministerstwo przygotowało małą rewolucję w zakresie prawa procesowego, egzekucyjnego i spadkowego – porównywalną z nowelą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. Naszym zdaniem istnieje potrzeba szerszej dyskusji nad tymi projektami. Przed ich uchwaleniem cenne byłoby przedyskutowanie ich w środowisku praktyków i teoretyków oraz ewentualne zgłoszenie dalszych uwag po konferencji.

Na konferencję zaproszono: profesorów - wybitnych specjalistów z zakresu procedury cywilnej i prawa spadkowego, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – z głosem doradczym, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jako autora projektów oraz praktyków (sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych) - celem zgłaszania uwag praktycznych.  


Konferencja odbędzie w dniach 4 - 5 grudnia 2014 r.; szczegółowy plan zostanie podany do końca września po jego opracowaniu.

Konferencja odbędzie się w hotelu "Filmar" *** położonym w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 (znany jest Iustitianom jako miejsce Zebrania Delegató w 2013 r.).

Koszty konferencji to 280 zł dla osób korzystających z pełnej oferty (nocleg i wyżywienie) oraz 120 zł dla osób nie korzystających z noclegu. Członkowie Stowarzyszenia ,,Iustitia”  Oddział w Toruniu korzystają ze zniżki:  200,- zł dla osób korzystających z pełnej oferty oraz 100,- zł dla osób nie korzystających z noclegu.

Będziemy zaszczyceni mogąc gościć osoby zainteresowane powyższą tematyką. Uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń do udziału w konferencji na ręce:

- Wiceprezes Oddziału Jolanty Sikorskiej (SR w Toruniu - XI Wydział Cywilny,

tel. 56-610-57-82 lub 662-449-744,

- sędzi Ewy Stępień (SR w Grudziądzu - II Wydział Karny, tel. 56-450-59-21 lub 507-676-956.

Termin nasyłania zgłoszeń : do końca października 2014 r.

 Maria Jaworska

   Prezes Oddziału w Toruniu

Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia”

 

-------------------------------------------------------------------------------------

                                   
Szanowne Koleżanki Radcowie Prawni,
Szanowni Koledzy Radcowie Prawni


Uprzejmie informuję o skierowanej do nas prośbie  Krajowej Rady Radców  Prawnych   o wyrażenie zgody radców prawnych na przekazanie  ich adresów e-mail  do KRRP. Adresy te wykorzystywane będą wyłącznie do komunikacji pomiędzy KRRP a radcami prawnymi w celu informowania o pracy KRRP i jej agend oraz do przesyłania elektronicznej wersji miesięcznika „Radca Prawny”  bezpośrednio do radców prawnych. Mając na uwadze  przepisy ustawy o ochronie danych osobowych  uprzejmie proszę  o  przeslanie zgody na  przekazanie adresu mailowego z jednoczesnym podaniem aktualnego adresu tej poczty  na adres Centrum.prasowe@kirp.pl .

                        Z poważaniem        

                  Stefan Mucha
                    Dziekan Rady OIRP w Toruniu

Toruń, dnia 11.07.2014r.

---------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do wzięcia udziału

w edukacyjnych wycieczkach rowerowych

 

 

 

Wraz ze Stowarzyszeniem „Rowerowy Toruń” mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich członków Izby do uczestnictwa w specjalnie organizowanych wycieczkach rowerowych, których celem jest nie tylko aktywne spędzenie wolnego czasu, ale także pogłębianie wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się jednośladami.

 

We wrześniu odbędą się cztery wycieczki zgodnie z poniższym harmonogramem:

 · sobota 13 września, godz: 11:00

 · sobota 13 września, godz: 17:00

 · niedziela 14 września, godz: 11:00

 · niedziela 14 września, godz: 17:00

 

Limit miejsc na każdą z wycieczek jest ograniczony i wynosi 10 osób!!

 

Każdy uczestnik rowerowej wycieczki edukacyjnej otrzyma od specjalny poradnik „Jak bezpiecznie poruszać się rowerem”, ekologiczną torbę z rowerowym motywem, naklejki odblaskowe na rower oraz komplet lampek.

Zgłoszenie należy wysyłać indywidualnie na adres: stow@rowerowytorun.com.pl.

 

Zbiórki każdorazowo  na Placu Rapackiego pod zegarem.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stornie Stowarzyszenia

http://rowerowytorun.com.pl/art/1427/rowerowe-wycieczki-edukacyjne.html 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 Informujemy, że Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP

organizuje szkolenia o tematyce

prawo karne materialne i procesowe.

Szkolenia odbędą się:

w dniach 23-26.10.2014 r. w Zakopanem

oraz 13-16.11.2014 r. w Kazimierzu Dolnym.


Zapisy oraz wszelkie informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie szkolenia.kirp.pl

Dodatkowe informacje → Zakładka Doskonalenie zawodowe → Szkolenia CSzU KIRP

 

------------------------------------------------------------------------------

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO - nowy projekt !!!

Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 marca br., l.dz.1853/2014 oraz projekt Kodeksu Etyki Radcy Prawnego są zamieszczone w Zakładce : Informacje różne →Kodeks Etyki

  


 

---------------------------------------------------------------

 


WAŻNE :

Pismo Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie rozliczenia nieopłaconej pomocy prawnej.

Skan pisma: Zakładka → Informacje różne → Pismo SR w Toruniu

-----------------------------------------------

Do góry

Aktualności

Integracyjny rejs po Wiśle

więcej
"Niebieski Parasol"

więcej
Wyjazd na operę

więcej
Szkolenia Prawo Karne

więcej
Konferencja "Pełnoprawna niepełnosprawność"

więcej
Ważna wiadomość dla Radców Prawnych

więcej
XI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

więcej
Ogólnokrajowe Mistrzostwa Prawników w biegu na 10 km

więcej
Piknik w Osadzie Karbówko

więcej
Ogólnopolski Serwis Ogłoszeń Prawniczych

więcej
Studia podyplomowe Prawo Upadłościowe

więcej
Studia podyplomowe

więcej
"Mediacja w oczach radców prawnych"

więcej
Zgromadzenie Sprawozdawcze OIRP w Toruniu

więcej
Zajęcia edukacyjne

więcej
Dodatek do "Nowości"

więcej
Oferta Shell - dla Radców

więcej
XXV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

więcej
I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

więcej
Oferta Wolters Kluwer dla nowych kancelarii

więcej
Egzamin wstępny na aplikację 2014 r.

więcej
Odkrywamy Kujawy

więcej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

więcej
Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji

PAN
więcej
Kryształowe serca - reportaż

więcej
KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

więcej
Wycieczka - CN Kopernika w W-wie

więcej
Kurs prawniczego języka angielskiego

więcej
Oferta współpracy usług pocztowych PGP S.A. i InPost Sp. z o.o.

więcej
Konferencja

więcej
Egzamin radcowski 2014

więcej
Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2014

więcej
Gorączka piątkowej nocy - Bal Radcy Prawnego 2014

więcej
Kryształowe serce - przygotowania

więcej
Idea Bank SA

więcej
Zaproszenie do udziału w szkoleniu

więcej
Sąd Rejonowy w Koszalinie

więcej
Rewolucja w miesięczniku

więcej
Fundacja Radców Prawnych

więcej
Ślubowanie aplikantów radcowskich 2013

więcej
Pierwsze spotkanie opłatkowe dla radców - seniorów

więcej
Zmiana w zaliczkach na podatek dochodowy przy „urzędówkach”

więcej
Business Center

więcej
Radca prawny w przedszkolu

więcej
Dariusz Sałajewski nowym Prezesem KRRP

więcej
Stowarzyszenie Adwokatów Niemieckich w Polsce - DAV Polska

więcej
Z Radcą Prawnym Bezpieczniej - lokalnie

więcej
Europejskie Forum Pro Bono

więcej
URZĘDÓWKI - opodatkowanie.

więcej
"Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz."

więcej
Specjalna oferta Wolters Kluwer Polska S.A. dla Radców Prawnych i Aplikantów OIRP Toruń

więcej
Program ochrony radców prawnych na wypadek zachorowań

więcej
NOWE WŁADZE OIRP W TORUNIU WYBRANE

więcej
FORT IV - piątkowy piknik majowy

więcej
„Z radcą prawnym bezpieczniej”

więcej
Kryształowe Serca Radcy Prawnego przyznane

więcej
Legitymacje radcy prawnego

więcej
EXTRANET RADCÓW

więcej
Prezydent odznaczył radców prawnych.

więcej
Specjalna oferta urządzeń fiskalnych dla Prawników

więcej
Lex Omega

więcej
Archiwum