tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

Deklaracje można składać na załączonym formularzu do dnia 26 października 2018 r.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@torun.oirp.pl, pisemnie na adres: OIRP w Toruniu, ul. Chełmińska 16, lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

W załączeniu przekazujemy także informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

Przypominam równocześnie, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym,
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 69i ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836, z późn. zm.) podajemy wykaz radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców.
 

W załącznikach - (poniżej):

- aktualny formularz deklaracji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej

- informacja Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

- wykaz radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców.

- korespondencja dotycząca VAT od nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Możliwości dostępu w poszczególnych powiatach / miastach na prawach powiatu

Urząd Miasta Torunia ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

-ul. Wały gen. Sikorskiego 10, w godz. 7.30-11.30 (pok. 36 – Radcy prawni)
-ul. Grudziądzka 126 b, w godz. 8.00-12.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia – Radcy prawni)
-ul. Poznańska 52, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)
-ul. Dziewulskiego 38, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4 – 6, 87-100 Toruń

- Zespół Szkół w Chełmży ul. Hallera 23, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 12.00, wtorek i piątek w godz. 15.30 – 19.30

- UG Czernikowo ul. Słowackiego 12, w dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 10:00-14:00

- UG Obrowo Al. Lipowa 27, w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 - 18:00 i piątek w godz. 13:00 - 17:00

Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
- Brześć Kujawski, Aleje Władysława Łokietka 1a, w dniach: poniedziałek – środa w godz:15.30 – 19.30

- Chodecz, ul. Kaliska 2 w dniach: czwartek i piątek w godz.: 15.30 – 19.30

Urząd Miasta Włocławka ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
- Włocławek ul. Mechaników 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00 – 19.00

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, w dniach: poniedziałek, czwartek, w godz. 8.00 – 12.00, wtorek, środa, w godz. 15.00 – 19.00, piątek, w godz. 12.00 – 16.00 

 Urząd Miasta Grudziądza ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
- Grudziądz, ul. Legionów 71B, w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godz. 13:45-17:45, w piątek w godz. 13:15-17:15

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
- Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37, w dniach: poniedziałek, w godz. 8.00 – 12.00
-Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, w dniach: wtorek, w godz.12.00 – 16.00
- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, w dniach: piątek, w godz.8.00 – 10.00

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie, ul. 11 Listopada 9, w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-12.00

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno 
- Wąbrzeźno, ul. Macieja Rataja 2, w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń 
- Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 12.00 – 16.00

Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
- Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18 w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
- Gminny Ośrodek Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1, w dniach: środa, w godz. 11.00 – 15.00
- Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30, w dniach: czwartek, w godz. 10.00 – 14.00
- Świetlica  Wiejska w Łazieńcu, ul. Podgórna 1, w dniach: wtorek, w godz. 11.00 – 15.00
- Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, w dniach: piątek, w godz.10.00 – 14.00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3, w dniach: poniedziałek, w godz. 10.00 – 14.00

Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów 
- Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki 58, w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00 – 14.00 i 16:00 - 20:00

Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
- Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok.103, w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, w dniach: poniedziałek, w godz. 7.30 – 11.30
- Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, w dniach: wtorek, w godz. 8.00 – 12.00
- Urząd Gminy w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie 128, w dniach: środa, czwartek, w godz.7.30 – 11.30
- Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, w dniach: piątek, w godz. 7.30 – 11.30