tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Studia Podyplomowe >> V edycja Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu 2016-2017

V edycja Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu 2016-2017

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V-ej już edycji Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych:
1. Zagadnienia wprowadzające - 24 h
2. Prawokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych 14 h
3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego - 30 h
4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - 4 h
5. Prawo karne skarbowe - 24 h
6. Prawo antymonopolowe - 14 h
7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu - 50 h
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 
1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego 

Koszt: 3 800 PLN (opłata jednorazowa) 
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)
Rekrutacja trwa !!!  
Szczególe informacje dostępne na stronie: www.wpia.uw.edu.pl w Menu Studia Podyplomowe lub w sekretariacie studiów: 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 529, fax. (+48 22) 55 24 317,  e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

Sekretarz Studiów: mgr Magdalena Kaliściak; poniedziałek-piątek  9.00 – 16.00 Kierownik Studiów: Prof. dr hab. Ewa Gruza
dyżur: środa 10.00 – 11.00
tel. (+48 22) 55 24 309

Kategoria szkolenia: