tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Studia Podyplomowe >> Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe - Uniwersytet Jagielloński

Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe - Uniwersytet Jagielloński

W związku z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem na poprzednich edycjach informujemy, iż wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie video i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić. 

Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych.

Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa moduły tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.

Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).

Między pierwszym a drugim modułem zajęć odbywają się zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu korporacyjnego.

Drugi moduł obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku leków i przestępstw tam pojawiających się.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy naukowi skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Mamy nadzieję, że nasza oferta, jak co roku zwróci Państwa uwagę, a osobom, które zdecydują się na podjęcie studiów w naszej Katedrze da satysfakcję, jakiej oczekują od tego rodzaju profesjonalnego kursu.

DANE KONTAKTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

PRAWO KARNE SKARBOWE I GOSPODARCZE

 organizator:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

KATEDRA PRAWA KARNEGO

31-007 Kraków, ul.Olszewskiego 2

fax: (0048) (12) 422-63-06

 


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

 


 
ADRES STUDIÓW

  studia-karnego-skarbowego@uj.edu.pl

 


 
SEKRETARZ STUDIÓW

dr Witold Zontek

tel: 604-226-348

 witold.zontek@uj.edu.pl

Kategoria szkolenia: