tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzamin Radcowski >> Egzamin Radcowski 2020 >> Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Biurze OIRP w Toruniu, w godzinach 8.00-16.00.

Osoby, które chciałyby zostać wpisane na listę radców prawnych na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP, zaplanowanym na dzień 14 sierpnia 2020 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia br., do godz. 16.00.
Osoby, które złożą wnioski po 10 sierpnia br., będą wpisane na listę radców prawnych na kolejnym posiedzeniu Rady OIRP.

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska. Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) - podpisany!
 10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust.3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2171). W roku 2020 opłata wynosi 1560 zł (na konto OIRP w Toruniu).
 12. Obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)