tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzamin Radcowski >> Egzamin Radcowski 2015 >> Termin egzaminu radcowskiego 2015

Termin egzaminu radcowskiego 2015

Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.
2014-06-23

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej  informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego na dni:

11 – 13 marca 2015r.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zakres, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym, z tym że egzaminy te nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu.