tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Szkolenia Oirp Toruń >> Szkolenia IV-VI 2017 -stacjonarne i wyjazdowe

Szkolenia IV-VI 2017 -stacjonarne i wyjazdowe

 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie zaprasza radców prawnych na szkolenia organizowane w II kwartale 2017 roku :

 

Szkolenia stacjonarne: 

„Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu praktycznym.”

 Termin: 22 kwietnia 2017 r.(sobota) w godz. 10.00 - 14.00.

Prowadzący:  Andrzej Kurzych Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu del. do SO w Toruniu, Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ LUNA ” 
( parter ).

 

Informacje o środowisku - teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian wchodzących 
w życie 1 stycznia 2017 r.

Termin: 12 maja 2017 r. (piątek) w godz. 15.30-19.30.

           Prowadząca: dr hab. Anna Haładyj

Miejsce szkolenia: Arena Toruń Hala Sportowo- Widowiskowa w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 
73-89.

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie
(56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Szkolenie wyjazdowe: 

„Zmiany prawa cywilnego materialnego i formalnego w latach 2016/2017. Zastosowanie w praktyce.’’

„Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany wchodzące w życie  z dniem 1  czerwca 2017 r.’’

  „Bieżące orzecznictwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę ’’

Termin szkolenia:  1  - 3 czerwca 2017 r.  

Miejsce szkolenia: HOTEL AQUARIUS SPA***** ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg; tel. 943536548 Prowadzący: Dorota Gierczak - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Ryszard Wilmanowicz – Dziekan Rady OIRP w Toruniu oraz dr Dorota Sylwestrzak – Wicedziekan Rady OIRP w Toruniu, Andrzej Kurzych Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu del. do SO w Toruniu, Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu

 

Koszt uczestnictwa: 500,- zł/osoba.

 

Zgłoszenia – pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa o tytule wpłaty : Szkolenie OIRP w Toruniu, 1 – 3 czerwca 2017 roku, Imię, Nazwisko uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres : szkolenia@torun.oirp.pl, faksem (56)657-00-55 lub pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do 10.05.2017 r.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP  w BANK MILLENNIUM SA 
58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

               Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie / 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób.

Informacje: tel. (56) 657-00-57; szczegóły szkolenia w załącznikach.

 

Jednocześnie przypominamy, iż z końcem 2017 roku nastąpi zamknięcie III cyklu rozliczeniowego obowiązku doskonalenia zawodowego (wymóg uzyskania 40 punktów) określonego art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku / Dz. U. z 2016, Nr poz. 233 z późn. zm. / i Uchwałą KRRP Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku wraz z późniejszymi zmianami. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Przewodnicząca Komisji Rady                         Dziekan Rady OIRP 
ds. Szkolenia Zawodowego                           Ryszard Wilmanowicz
Elżbieta Cichocka

Kategoria szkolenia: