tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Studia Podyplomowe >> Prawo upadłościowe - UAM Poznań

Prawo upadłościowe - UAM Poznań

UAM Poznań

Studia Podyplomowe Prawa Upadłościowego - Wydział Prawa i Administacji UAM.

W związku z zakończeniem prac nad projektem nowego Prawa upadłościowego, chcielibyśmy zainteresować Państwa nową ofertą edukacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie studiów podyplomowych.

Podyplomowe Studium Prawa Upadłościowego jest skierowane do osób, które w swojej profesjonalnej praktyce stykają się z zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak i do osób, które dopiero zamierzają objąć swoim zawodowym zainteresowaniem tę dziedzinę prawa, w tym jako pełnomocnicy procesowi, a także przede wszystkim syndycy czy nadzorcy sądowi w toku postępowania upadłościowego. Z jednej bowiem strony jest faktem niezaprzeczalnym, iż w następstwie sytuacji gospodarczej w kraju zapotrzebowanie na podmioty pełniące funkcje syndyka czy nadzorcy sądowego ciągle rośnie. Z drugiej strony zauważalne już nasycenie rynku usług prawnych wymusza konieczność ciągłego poszerzania obszaru świadczonych usług, z czym wiąże się potrzeba pozyskiwania nowej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wiedza nabyta w wyniku uczestnictwa w Studium może zaś stanowić nieocenioną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na licencję syndyka.

Nie bez znaczenia jest również to, iż w założeniach programowych duży nacisk został położony na aspekt praktyczny, przejawiający się sporą ilością zajęć o warsztatowym charakterze, podczas których możliwe jest zdobycie umiejętności sporządzania wszelkich dokumentów i pism procesowych niezbędnych w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, niezależnie od roli pełnionej w tym postępowaniu.

Jakość prowadzonych zajęć oraz wysoki stopień wiedzy teoretycznej i praktycznego przygotowania gwarantują renomowani wykładowcy, z których każdy, obcując z problemami prawa upadłościowego w codziennej praktyce, dysponuje zarówno doskonałą podbudową teoretyczną, jak i zawodowym doświadczeniem.

Uczestnictwo w oferowanym Studium jest znakomitą okazją do podjęcia dalszych kroków w celu zdobycia nowego albo dodatkowego zawodu. Jest też alternatywą dla młodych adeptów prawa i aplikacji prawniczych, z których nie każdy – wobec wspomnianej sytuacji na rynku – znajdzie dla siebie miejsce w obszarze tradycyjnych usług prawnych.

Warto podkreślić, iż Studium wyróżnia nie tylko zasygnalizowana możliwość zdobycia, czy pogłębienia wiedzy specjalistycznej oraz starannie dobrany z punktu widzenia założeń programowych zespół wykładowców, ale i jego unikatowość: nasz Wydział jest jednym z zaledwie kilku ośrodków w skali kraju oferującym możliwość zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy w tej dziedzinie i zarazem jedynym w naszej części kraju.

Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Studium wśród członków samorządu, zarówno radców prawnych/adwokatów, jak i aplikantów radcowskich organizacji. Dlatego też informację niniejszą pozwalamy sobie przekazać Państwu również drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/studia-podyplomowe/Studia-Podyplomowe-Prawa-Upadlosciowego

 

Z poważaniem,
dr Joanna Mucha
Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kategoria szkolenia: