tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Studia Podyplomowe >> Prawo medyczne - Uniwersytet Gdański

Prawo medyczne - Uniwersytet Gdański

Studia Podyplomowe Prawo medyczne”

Forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne oraz zgłoszenia od instytucji i przedsiębiorstw.

Studia podyplomowe „Prawo medyczne” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Stanowią one odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony prawników-praktyków oraz pracowników ochrony zdrowia, szczególnie osób wykonujących zawody medyczne. Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został ponadto wzbogacony m.in. o problematykę prawa pracy, ubezpieczeń, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ale także wykładowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, adwokaci i radcowie prawni, biegli sądowi, członkowie komisji bioetycznych, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy podmiotów leczniczych i praktykujący lekarze. Zdecydowana większość wykładowców łączy pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie ochrony zdrowia bądź w systemie wymiaru sprawiedliwości, co gwarantuje słuchaczom nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie problemów praktyki stosowania prawa.

Ramowy program studiów

- rynek usług medycznym i systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej
- odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa osób wykonujących zawody medyczne
- ubezpieczenia OC osób wykonujących zawody medyczne
- prawo do leczenia w systemie NFZ
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- standaryzacja i akredytacja w ochronie zdrowia
- prawa pacjenta
- bioetyka w wykonywaniu zawodów medycznych (tajemnica zawodowa, klauzula sumienia)
- prawna regulacja przeprowadzania badań klinicznych
- prawo farmaceutyczne
- finanse w ochronie zdrowia
- prawo zdrowia publicznego

Nabór 2015/2016

Kandydat na studia podyplomowe, po rejestracji w systemie Internetowa Rejestracja Kandydatów, składa w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego (pok. 4023 w budynku WPiA, ul. Bażyńskiego 6 osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej następujące dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na studia – według wzoru
2)    kwestionariusz osobowy – według wzoru
3)    zdjęcie legitymacyjne
4)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną przez pracownika sekretariatu studiów podyplomowych kserokopię dyplomu
Rekrutacja jest otwarta, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty), aż do obsadzenia założonej liczby miejsc.

Opłata za studia: 4.000 zł (całkowity koszt uczestnictwa – płatne w dwóch ratach po 2.000 zł)
Termin zapisów oraz składania dokumentów: do wyczerpania limitu miejsc.

Dane kontaktowe:

Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji UG
ul. Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk

Telefon: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
prawomedyczne@prawo.ug.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. Ewa Bagińska, prof. UG

Kategoria szkolenia: