tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2018 >> Wyniki Egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2018 r.

Wyniki Egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2018 r.

OGŁOSZENIE    
  Komisji  Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze    
  Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu    
  O  WYNIKACH  EGZAMINU  WSTĘPNEGO     
  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH    
    Komisja Egzaminacyjna  do spraw  aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości                
     z siedzibą w Toruniu   ogłasza, że z egzaminu wstępnego                 
     przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 roku kandydaci otrzymali następującą ilość punktów:    

       Numer Kodu Ilość punktów
A001 93
A002 86
A003 104
A004 103
A005 120
A006 109
A007 94
A008 108
A009 108
A010 84
A011 87
A012 110
A013 85
A014 83
A015 133
A016 108
A017 86
A018 105
A019 101
A020 87
A021 134
A022 99
A023 97
A024 115
A025 86
A026 108
A027 108
A028 105
A029 84
A030 101
A031 92
A032 101
A033 90
A034 94
A035 101
A036 100
A037 97
A038 115
A039 107
A040 92
A041 104
A042 111
A043 113
A044 84
A045 91
A048 79
A049 86
A050 123
A051 124
A052 96
A053 73
A054 78
A055 114
A056 94
A057 96
A058 94
A059 100
A060 105
A061 99
A062 124
A063 105
A064 107
A065 91
A066 114
A067 62
A068 104
A069 99
A070 77
A071 75
A072 107
A073 82
A074 121
A075 133
A076 100
A077 111
A078 117
A079 97
A080 94
A081 75
A082 89
A083 101
A084 93
A085 105
A086 99
A087 110
A088 91