tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2016 >> Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i  zamierzają w roku 2017 rozpocząć aplikację radcowską - powinny złożyć w naszej Izbie następujące dokumenty:

  • wniosek o wpisanie na listę aplikantów radcowskich,

  • zapytanie z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

  • oświadczenie, że nie toczy się aktualnie p-ko Pani/Panu żadne postępowanie karne jak również dyscyplinarne,

  • oświadczenie, że korzysta Pani/Pan w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych

  • kwestionariusz osobowy,

  • życiorys,

  • odpis dyplomu o ile taki nie znajduje się już w Pani/Pana aktach,

  • opłatę dot. wpisu na listę aplikantów radcowskich w wysokości 185,00 (płatną w kasie Izby lub na rachunek bankowy nr 58116022020000000055304407).

Złożenie w/w dokumentów powinno nastąpić jak najszybciej celem umożliwienia Radzie O.I.R.P. w Toruniu podjęcia uchwał dotyczących wpisu na listę aplikantów radcowskich. Uchwały te muszą zostać przesłane Ministrowi Sprawiedliwości, któremu przysługuje 30 dniowy termin wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały.

Najbliższe posiedzenie Rady OIRP w Toruniu zaplanowane jest na 29 października 2016 roku.

Na posiedzeniu tej Rady rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich złożone w siedzibie Izby do dnia 25 października br.