tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

Terminy zebrań rejonowych i powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Toruniu.

Zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie zostały zwołane:

- dla rejonu II we Włocławku - we wtorek 7 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 w Hotelu Młyn we Włocłąwku, ul. Okrzei 77;

- dla rejonu I w Toruniu - we wtorek 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska 

O terminie i miejscu zebrań rejonowych radcy prawni zostaną poinformowani odrębną pocztą.

Stosownie do § 19 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu:

Zgłoszenie kandydata w wyborach na delegata na Zgromadzenie 

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu.

Zgłoszenia kandydata wraz z jego zgodą na kandydowanie w wyborach na zebraniach rejonowych na delegata na Zgromadzenie następuje w formie pisemnej, według wzoru załączonego poniżej.

Terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XI kadencji upływają:

1) dla rejonu Włocławka - w piątek dnia 6 marca 2020 r. o godzinie 16:00;

2) dla rejonu Torunia - w piątek dnia 13 marca 2020 r. o godzinie 16:00.