tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Szkolenia Oirp Toruń >> Szkolenia X-XII 2016 -stacjonarne i wyjazdowe

Szkolenia X-XII 2016 -stacjonarne i wyjazdowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie zaprasza radców prawnych na :

 

I. Szkolenia stacjonarne:

 

  1. „Nowelizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym”.

Termin: 8 października 2016 roku (sobota) od godz. 10.00 – 14.00;

Prowadzący : Marek Lewandowski, Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu;

Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Terra A” ( parter );

 

 

2. „ Postępowanie sądowe w sprawach o naruszenie praw autorskich”

Termin: 19 listopada 2016 roku (sobota) od godz. 10.00-14.00;

Prowadzący: adwokat Krzysztof Czyżewski;

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter);

 

3. „ Nowelizacja prawa zamówień publicznych”

Termin: 5 grudnia 2016 roku (poniedziałek) od godz. 16.00-20.00;

Prowadzący: radca prawny Paweł Nowicki;

Miejsce szkolenia: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter);

 

Szkolenie to zostanie powtórzone dla radców prawnych z okręgu włocławskiego w dniu 7 grudnia 2016 r. 
( środa ) godzina 12.00 – 15.30
 w sali Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, sala 5.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie ( 56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 

II. Szkolenie wyjazdowe:

 

  1. Transfery pracownicze – art. 23 1 kodeksu pracy”

  2. „ Regulamin pracy – konstrukcja i zasady tworzenia”

  3. „ Odpowiedzialność odszkodowawcza radców prawnych”

 

Termin szkolenia27 – 29 października 2016 roku.

Miejsce szkolenia: „Pałac Mortęgi” Sp. z o.o., 14-260 Lubawa, ul. Mortęgi 3.

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu del. do SO w Toruniu, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu Andrzej Kurzych, prof. dr hab. Ewa Bagińska;

Koszt uczestnictwa: 450,- zł/osoba.

 

 

Zgłoszenia pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa o tytule wpłaty: Szkolenie OIRP w Toruniu, 27-29 października 2016 roku, Imię, Nazwisko uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres: szkolenia@torun.oirp.pl,faksem (56)657-00-55 lub pocztą na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do 30.09.2016 r.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP wBANK MILLENNIUM SA 
58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie /7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób.

Informacje: tel. (56) 657-00-57; Szczegóły szkolenia w załącznikach.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Przewodnicząca Komisji Rady                         Dziekan Rady OIRP 
ds. Szkolenia Zawodowego                           Ryszard Wilmanowicz
Elżbieta Cichocka

Kategoria szkolenia: