tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Studia Podyplomowe >> Studia doktoranckie w języku angielskim - Uniwersytet Gdański

Studia doktoranckie w języku angielskim - Uniwersytet Gdański

Szanowni Państwo,
w imieniu 
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną

Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie prawa w języku angielskim

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na rok akademicki 2015/2016.
Studia trwają cztery lata (osiem semestrów), a ich celem jest wszechstronne przygotowanie warsztatowe oraz merytoryczne do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej w języku angielskim z zakresu nauk prawnych. Seminaria doktorskie prowadzone są przez doświadczonych ekspertów, profesorów Wydziału Prawa i Administracji UG, jak również współpracujących z Wydziałem naukowców zagranicznych, o uznanej renomie międzynarodowej, między innymi z amerykańskiej uczelni prawniczej Chicago-Kent College of Law.

Opłata roczna dla obywateli państw członkowskich UE, w tym Polski,  wynosi  10 000 zł.
Termin składania dokumentów: do 21 września br.
Dane kontaktowe:
Biuro Dziekana
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk

Telefon: (+48 58) 523 28 81
e-mail: doctoralstudies@prawo.ug.edu.pl 
 
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza kwalifikację kandydatów na podstawie oceny przedłożonych dokumentów.
Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

http://prawo.ug.edu.pl/oferta/kierunki_studiow/studia_doktoranckie_w_jezyku_angielskim/rekrutacja_i_oplaty

Kategoria szkolenia: