tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia w kadencji 2010/2011

Szkolenia w kadencji 2010/2011

1) w dniu 2 października 2010 roku (sobota)  godz. 10.00 - 15.00

Temat szkolenia: „Regulacje dotyczące ustalania przez sądy kontaktów z małoletnimi i egzekwowania orzeczeń w tym zakresie – regulacje krajowe i międzynarodowe. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – regulacje krajowe i międzynarodowe”.

Wykładowca: Dariusz Cieślik, Sędzia SR w Bydgoszczy del. do Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń.

2)  w dniu 24 listopada 2010 roku (środa)  godz. 15.00 - 20.00

Temat szkolenia: „Udział radcy prawnego w sprawach karnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 206, poz.1589), która weszła w życie z dniem 8 czerwca 2010 roku”.

Wykładowca: Jarosław Sobierajski, Prezes SO w Toruniu.

3)  w dniu 4 grudnia 2010 roku (sobota)  godz.  10.00 - 14.00

Temat szkolenia: „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy – wybrane zagadnienia”.

Wykładowca: Andrzej Kurzych, Sędzia SR w Toruniu.

4)  w dniu 10 stycznia 2011 roku (poniedziałek) godz. 16.00 - 20.00

Temat szkolenia: „Standardy wykonywania zawodu radcy prawnego. Marketing usług prawniczych”.

Wykładowca: Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

5)    w dniu 26 stycznia 2011 roku (środa)  godz. 16.00-17.30

Temat szkolenia: „Kasy fiskalne - nowe obowiązki radców prawnych”

Wykładowca: Lidia Sarnecka, doradca podatkowy.

6)   w dniu 19 lutego 2011 roku (sobota) godz. 10.00 -14.00

Temat szkolenia: „Zasada kontradyktoryjności i dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia praktyczne”

Wykładowca: Jakub Rusiński, Sędzia SO w Toruniu.

7)   w dniu 05 marca 2011 roku (sobota) godz. 10.00 - 14.00

Temat szkolenia: „Materialne prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących czasu pracy i pracowników mobilnych”

Wykładowca: Andrzej Kurzych, Sędzia SR w Toruniu.

8)   w dniu 30 marca 2011 roku (środa) godz. 15.00 - 19.00

Temat szkolenia : „Postępowanie wieczysto-księgowe. Hipoteka po nowelizacji”.

Wykładowca: Stanisław Dziurlikowski, Sędzia SR w Grudziądzu.

9) w dniu  09 kwietnia 2011 roku (sobota) godz. 9.30 - 13.30

Temat szkolenia: „Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Nietypowe środki prawne w procedurze administracyjnej.”

Wykładowca: dr Tomasz Brzezicki, Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UMK Toruń.

10) w dniu 21 maja 2011 roku (sobota) godz. 10.00 - 14.00

Temat szkolenia: „Prawo upadłościowe i naprawcze – wybrane zagadnienia praktyczne”

Wykładowca: Stella Czołgowska, Sędzia SR w Toruniu.

Miejsce szkoleń : sala konferencyjna APATOR SA ul. Żółkiewskiego 21/29.

Szkolenie wyjazdowe - Kołobrzeg    2-4  czerwca 2011 r.

Ponadto, Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na szkolenie regionalne organizowane w dniach  8-10 października 2010 roku w Pieczyskach k/ Koronowa dla radców prawnych OIRP Bydgoszcz, OIRP Łódź, OIRP Toruń, n/t : „Prawo cywilne. Postępowanie cywilne” oraz szkolenie ogólnopolskie w dniach 21-24 października 2010 roku w Zakopanem n/t : „Prawne aspekty instytucji kultury”. Szczegóły szkoleń na stronie internetowej:   www.torun.oirp.pl oraz www.kirp.pl

Kategoria szkolenia: