tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia w kadencji 2009/2010

Szkolenia w kadencji 2009/2010

 1. 16 września 2009 r. dr Agnieszka Laskowska – „Wykonywanie wyroków sądów zagranicznych w sprawach cywilnych. Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych”
 2. 1- 3 października 2009 r.  szkolenie wyjazdowe w Dźwirzynie
   dr Aleksander Cieśliński – „Zasady stosowania prawa wspólnotowego”
   dr Maciej Piankowski – „Rozwiązywanie umów o pracę – prawa i obowiązki stron stosunku pracy”
   mec. Sławomir Ciupa – „Komunikacja z klientem”
 3. 28 listopada 2009 r. Henryk Pietrzkowski  „Wybrane zagadnienia z postępowania klauzulowego i egzekucyjnego z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie stosunków małżeńskich majątkowych”
 4. 10 grudnia 2009 r.  Stanisław Dziurlikowski „Wpis w księdze wieczystej jako odzwierciedlenie prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych. Wybrane problemy z zakresu prawa materialnego i procedury na tle elektronicznej księgi wieczystej”
 5. 7 stycznia 2010 r. Stanisław Dziurlikowski „Wpis w księdze wieczystej jako odzwierciedlenie prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych. Wybrane problemy z zakresu prawa materialnego i procedury na tle elektronicznej księgi wieczystej” Miejsce: sala Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13. (szkolenie analogiczne do toruńskiego szkolenia w dniu 10 grudnia 2009)
 6. 14 stycznia 2010 r. Jakub Rusiński – „Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym”
 7. 6 marca 2010 r. Henryk Pietrzkowski - „Czynności zawodowego pełnomocnika procesowego według nowych reguł postępowania cywilnego wprowadzonych nowelami do KPC w 2009 i 2010 roku oraz w świetle najnowszego orzecznictwa TK i SN”
 8. 19 - 20 marca 2010 r. szkolenie wyjazdowe „Radca prawny jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”.
 9. 10 kwietnia 2010 r. szkolenie zamknięte „Kodeks Etyki Radcy Prawnego”; wykładowcy: radcowie prawni dr Wiesław Radomski i Stefan Mucha.
 10. 22 - 24 kwietnia 2010 r. szkolenie wyjazdowe w Kołobrzegu ,Dorota Gierczak „Prawo rodzinne i opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem procedury w tych sprawach; zmiany dokonane ustawą z dnia 6.11.2008 r.; małżeńskie ustroje majątkowe i podział majątku wspólnego” ,Stefan Mucha „Sztuka udanego życia – droga rozwoju osobistego i zespołowego”
 11. 21 maja 2010 r. prof. Zbigniew Kwaśniewski „Podstawa prawna zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych (przepisy KSH czy art. 189 KPC); Reprezentacj spółki z o.o. w umowach i sporach z udziałem członków zarządu (ocena wzajemnej relacji art. 210 KSH i art. 253 KSH); Charakter cywilnoprawnej sankcji w razie dokonania czynności o wykup i odkup akcji - ocena materialnoprawnych przesłanek podjęcia uchwały (w ocenie TK i SN)”
 12. 29 maja 2010 r. szkolenie zamknięte „Kodeks Etyki Radcy Prawnego”;wykładowcy: radcowie prawni dr Wiesław Radomski i Stefan Mucha.
 13. 12 czerwca 2010 r.   Law & Communications VNT Sp. z o.o. – wykładowcy: sędziowie z Lublina współtwórcy ustawy i koncepcji e-sądów „Elektroniczne postępowanie upominawcze”
Kategoria szkolenia: