tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia w kadencji 2008/2009

Szkolenia w kadencji 2008/2009

  1. 30 września 2008 r. „Autoprezentacja w kontaktach zawodowych”.Wykładowca: Pani Małgorzata Pelc
  2. 27 października 2008 r. „Egzekucja z nieruchomości (art. 921 i n. KC)”.Wykładowca: Pan Andrzej Babiński
  3. 11 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Miasta Włocławek „Elektroniczna księga wieczysta”. Wykładowca: Pan Wojciech Gołębiewski
  4. 28 stycznia 2009 r. „Egzekucja z nieruchomości – cz. II”. Wykładowca: Pan Andrzej Babiński
  5. 10 lutego 2009 r. „Europejski nakaz zapłaty oraz postępowanie w sprawach drobnych roszczeń”. Wykładowca: Pani dr Agnieszka Laskowska
  6. 11 lutego 2009 r. „Europejski nakaz zapłaty oraz postępowanie w sprawach drobnych roszczeń”. Wykładowca: Pani dr Agnieszka Laskowska
  7. 16 marca 2009 r. „Skuteczna komunikacja”. Wykładowca: Pani Małgorzata Pelc
  8. 2 kwietnia 2009 r. „Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego”. Wykładowca: dr hab. Jan Paweł Tarno
  9. 15 kwietnia 2009 r. „Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, w szczególności skarga kasacyjna do NSA”.Wykładowca: dr hab. Jan Paweł Tarno
Kategoria szkolenia: