tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia w kadencji 2006/2007

Szkolenia w kadencji 2006/2007

  1. 31 marca 2007 - "System apelacyjno – kasacyjny w procesie cywilnym." Henryk Pietrzkowski SSN (Izba Cywilna)
  2. 7 marca 2007 - "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1699)  ingerująca  przede  wszystkim w  postępowanie  w  sprawach  gospodarczych"   –   SSO Jerzy Naworski
  3. 15 lutego 2007 - "Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2006"  – b. Prezes SO w Toruniu Andrzej Babiński
  4. 12 grudnia 2006 – "Utawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszernej nowelizacji majowej." -  arbiter Jarosław Myśko
  5. 22 listopada 2006 - "Sporządzanie skargi kasacyjnej i występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym" - Sędzia NSA Małgorzata Borowiec
  6. 25 października 2006 - „Wybrane zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych” b. Prezes SO w Toruniu Andrzej Babiński
Kategoria szkolenia: