tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia w kadencji 2003/2004

Szkolenia w kadencji 2003/2004

  1. 03.11.2003 - Nowe prawo upadłościowe i naprawcze -  Mariusz Trela - Przewodniczący XIII Wydziału Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Toruniu
  2. 01.12.2003 - Radca prawny w postępowaniu upadłościowym i naprawczym -  Mariusz Trela - Przewodniczący XIII Wydziału Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Toruniu
  3. 10.12.2003 - Nowela z 14.02.2003 do kodeksu cywilnego - dr Jerzy Naworski - Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Toruniu
  4. 17.12.2003 - Postępowanie przed sądami administracyjnymi -  Małgorzata Borowiec - Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
  5. 06.02.2004 - Kodeks pracy po nowelizacji -  Karol Siergiej - radca prawny
  6. 11.03.2004 - Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego Unii Europejskiej za naruszenie prawa wspólnotowego- dr Ewa Bagińska
  7. 25.03.2004 - Prawo pracy po nowelizacji: zakaz dyskryminacji mobbing, nawiązywanie stosunku pracy, zwolnienia grupowe - Karol Siergiej - radca  prawny
  8. 15.05.2004 - Struktura instytucjonalna Unii i Wspólnoty Europejskiej - dr Aleksander Cieśliński – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny
  9. 12.06.2004 - Źródła i praktyka stosowania prawa wspólnotowego - dr Aleksander Cieśliński – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny
  10. 20.06.2004 - Europejski Trybunał Sprawiedliwości - dr Aleksander Cieśliński - pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny
Kategoria szkolenia: