tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Szkolenia >> Archiwum Szkoleń >> Szkolenia 2014 rok

Szkolenia 2014 rok

1. „Utwory pracownicze” w dniu 25 stycznia 2014 roku (sobota) w godz. 10.00-14.00

 • Prowadzący: dr Jan A. Piszczek, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych „Piszczek i Partnerzy” s.c.
 • Miejsce: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11,
 • sala „Terra C”(parter).

2. „Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w oparciu o przepisy kodeksu karnego” w dniu 26 lutego 2014 (środa) w godz. 16.00-20.00
Prowadząca: Dorota Rostankowska, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 • Miejsce: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala  „Pomorska”(parter).

3. „Odpowiedzialność odszkodowawcza radców prawnych i adwokatów wobec klientów w ramach udzielanej pomocy prawnej. Tendencje w judykaturze SN” w dniu 1 marca 2014 roku (sobota) w godz. 10.00-13.00

 • Prowadzący: prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Sędzia Sądu Najwyższego.
 • Miejsce: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11,
 • sala „ Terra B”(parter).

4. „Szkody medyczne” w dniu 22 marca 2014 roku (sobota) w godz. 10.00-14.00

 • Prowadząca: dr Helena Ciepła, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.
 • Miejsce: Hotel Mercure w Toruniu, ul. Kraszewskiego 1/3,
 • sala „ Jowisz” ( Poziom I )

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie
(56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie przypominamy, iż z końcem 2014 roku nastąpi zamknięcie II cyklu rozliczeniowego obowiązku doskonalenia zawodowego (wymóg uzyskania 40 punktów) określonego art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku / Dz. U. z 2010, Nr 10 poz. 65, t.j. z późniejszymi zmianami / i Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych wraz z późniejszymi zmianami.

 


1. „Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”

 • Termin:12 kwietnia 2014 r.(sobota)w godz.10.00-14.00
 • Prowadzący: dr Jarosław Kuropatwiński, radca prawny,
 • Miejsce: Sala Konferencyjna,  Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul.Chopina 12/18  (parter).

2. „Użytkowanie wieczyste. Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata adiacencka  i renta planistyczna w orzecznictwie sądowym”

 • Termin:26 kwietnia 2014r.(sobota)w godz.10.00-14.00
 • Prowadzący: dr Tomasz Brzezicki, radca prawny,
 • Miejsce: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter).

3. „Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody na tle odpowiedzialności  zakładów ubezpieczeń”

 • Termin:10 maja 2014 r.(sobota)w godz.10.00-14.00
 • Prowadzący:Justyna Piś–Barganowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydz.I Cywilny.
 • Miejsce: Sala Konferencyjna, Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul.Chopina 12/18 (parter).

4. „Reprezentacja spółek kapitałowych i osobowych”

 • Termin:24 maja 2014r.(sobota)w godz.10.00-14.00
 • Prowadzący: dr hab. Jerzy P. Naworski, Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,Przewodniczący Wydziału VI Gospodarczego .
 • Miejsce: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter).

5. „Ochrona i bezpieczeństwo danych w kancelariach radców prawnych”

 • Termin:26 czerwca 2014r.(czwartek)w godz.15.00-19.00
 • Prowadzący:dr Wojciech R. Wiewiórowski,Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Miejsce:Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter).

Ponadto informujemy o zorganizowaniu dodatkowego szkolenia dla radców prawnych naszej Izby zamieszkałych w rejonie włocławskim:


6. Termin: 3 czerwca 2014r.(wtorek)w godz.12:00–16:00

 • Temat: „Reprezentacja spółek kapitałowych i osobowych”
 • Prowadzący: Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, Przewodniczący Wydziału VI Gospodarczego,dr hab.Jerzy P. Naworski
 • Miejsce:sala Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

(szkolenie analogiczne do toruńskiego szkolenia w dniu 24 maja 2014 r.)


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie ( 56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Ponownie przypominamy, iż z końcem 2014 roku nastąpi zamknięcie II cyklu rozliczeniowego obowiązku doskonalenia zawodowego (wymóg uzyskania 40 punktów) określonego art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku / Dz. U. z 2010, Nr 10 poz. 65, t.j. z późniejszymi zmianami / i Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych wraz z późniejszymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

 


I. Szkolenia stacjonarne:

1.„ Reprezentacja spółek kapitałowych i osobowych” w dniu 24 września 2014 roku od godz. 11.00 – 15.00  we Włocławku 
Prowadzący : dr hab. Jerzy P. Naworski, Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, Przewodniczący VI Wydziału Gospodarczego
Miejsce szkolenia: sala nr 4, Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

2. „ Czyny nieuczciwej konkurencji w świetle orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy roszczeń”  w dniu 27 września 2014 roku (sobota) od godz. 10.00-14.00
Prowadzący : Justyna Piś – Barganowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego;
Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”

3. „Zasady zaciągania zobowiązań w sferze zamówień publicznych – wybrane zagadnienia” 
w dniu 4 października 2014 roku (sobota) w godz. 10.00-14.00
Prowadzący : Iwona Bendorf – Bundorf, radca prawny, Skarbnik KKRP, członek Rady OIRP w Olsztynie, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”

4. „ Postępowanie nieprocesowe – wprowadzenie. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego – wybrane zagadnienia (zniesienie współwłasności, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, spis inwentarza, stwierdzenie przez Sąd uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku”,
„Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości” w dniu 7 listopada 2014 roku (piątek) godz. 16.00-20.00,
Prowadzący : Iwona Wielkanowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Przewodnicząca XI Wydziału Cywilnego,
Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Luna BC ”

5. „ Udział radcy prawnego w sprawach o wykroczenia” w dniu 22 listopada 2014 roku (sobota), godz. 10.00-14.00,
Prowadzący : Angelika Kurkiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Karnego,
Miejsce szkolenia: Hotel Copernicus w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 11, sala „ Terra C ”

6. „Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; udział radcy prawnego w postępowaniu przed oskarżycielem publicznym i organami orzekającymi” w dniu 6 grudnia 2014 roku (sobota), godz. 10.00-14.00
Prowadzący : Iwona Bendorf – Bundorf, radca prawny, Skarbnik KKRP, członek Rady OIRP w Olsztynie, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „ Pomorska” 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w wynajmowanych salach szkoleniowych, osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie ( 56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

II. Szkolenie wyjazdowe:

1. „ Procesowa rola radcy prawnego jako obrońcy w postępowaniu karnym”, 
2. „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – regulacje i zagadnienia praktyki”,
3.  „Postępowanie w sprawach nieletnich- zagadnienia praktyczne”, 
4. „Uzupełniająca odpowiedzialność cywilno - prawna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej”, 
5. „Umowa o pracę na czas określony – aktualne problemy orzecznicze”,
6.  „Kodeks Etyki Radcy Prawnego – zmiany” 
Termin szkolenia:  9 – 11 października 2014 roku.  
Miejsce szkolenia: Hotel Mistral Sport **** ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino; tel. 58 736 46 00 Prowadzący: Dorota Rostankowska Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Dariusz Cieślik Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Wydział Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich, Andrzej Kurzych Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu, Stefan Mucha Dziekan Rady OIRP w Toruniu; 
Koszt uczestnictwa: 450,- zł/osoba.
Zgłoszenia - pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa o tytule wpłaty: Szkolenie OIRP w Toruniu, 9-11 października 2014 roku, Imię, Nazwisko uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres: szkolenia@torun.oirp.pl, faksem (56)657-00-55 lub pocztą  na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do  20 września 2014 roku. 
Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP w BANK MILLENNIUM SA 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407
Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie /7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłać. Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób.
Informacje: tel. (56) 657-00-57; Szczegóły szkolenia w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.    

Kategoria szkolenia: