tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Ubezpieczenie OC od 1 stycznia 2020 r. >> Obsługa ubezpieczeń - iExpert

Obsługa ubezpieczeń - iExpert

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

 

Sprawami ubezpieczeń dla Radców Prawnych zajmuje się:

Milena Dynus

tel komórkowy: 882 102 221

milena.dynus@iexpert.pl

 

 

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA
Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:
- OC podstawowe - ubezpieczenie indywidualne
- OC dodatkowe - ubezpieczenie grupowe  
Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.
1. OC podstawowe:
Stała suma gwarancyjna - 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
Usługa ochrony prawnej - usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu - również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe:    
Stała suma gwarancyjna - 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
Wydłużony czas ochrony - ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
Pokrycie kosztów obrony przed sądem -  dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
Ubezpieczenie pracowników - aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

WIĘCEJ >> https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-radcy-prawnego/

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA
Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.    
Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed
Zalety ubezpieczenia:
Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. zł do 4 mln zł.
Zgłoszenie szkody - także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
Ubezpieczenie podwykonawców - dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >> https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-uniwersalne-kancelarii-act-committed/

2. OC nadwyżkowe Claims Made
Zalety ubezpieczenia:
Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 1 mln zł do 20 mln zł.
Wydłużony okres ochrony - ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.  
Ochrona pracowników - ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
Rozszerzenia - dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.  

WIĘCEJ >> https://radca-prawny.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-uniwersalne/

 

III. Ubezpieczenia dodatkowe:
Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:
1. OC aplikanta
2. Ubezpieczenie NNW
3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
likwidatora, kuratora  

WIĘCEJ >> https://radca-prawny.iexpert.pl/ubezpieczenia-uzupelniajace/

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:

Milena Dynus

tel: 22 646 42 42

tel komórkowy: 882 102 221

milena.dynus@iexpert.pl

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń
PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

Dokumenty do pobrania
Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (73,68 kB)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (113,32 kB)
Druk zgłoszenia szkody