tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> O izbie >> Organy >> Poprzednie Kadencje >> Organy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w kadencji 2016-2020

Organy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w kadencji 2016-2020

Prezydium Rady:

 1. Ryszard  Wilmanowicz – Dziekan 
 2. Dorota Sylwestrzak– Wicedziekan
 3. Wojciech Gorczyca – Wicedziekan
 4. ,Katarzyna Skarżyńska - Sekretarz
 5. Stefan Mucha – Skarbnik
 6. Elżbieta Cichocka
 7. Joanna Wierzchowska

Pozostali Członkowie Rady

 1. Jolanta Chmielewska
 2. Małgorzata Derendarz
 3. Joanna Górska
 4. Marta Jaworska
 5. Jacek Konarski
 6. Iwona Kotowska
 7. Marcin Moraczewski
 8. Jarosław Ostrowski
 9. Romuald Wojak

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 1. Piotr Chrzczonowicz– Przewodniczący
 2. Bronisław Derendarz
 3. Rafał Izdebski
 4. Ewa Masternak
 5. Danuta Kryczko
 6. Dorota Borkowska
 7. Joanna Kozińska
 8. Łukasz Sobolewski
 9. Monika Kochowicz
 10. Przemysław Ziemecki
 11. Dorota Dyka
 12. Michał Ziemiak

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Hanna Pyrczak – Przewodnicząca
 2. Magdalena Chylewska – Dudkiewicz
 3. Monika Czarnomska
 4. Karol Dobrzeniecki
 5. Dorota Grabczyńska

Rzecznik Dyscyplinarny

 1. Śnieżawski Rafał - Rzecznik Dyscyplinarny 
 2. Michał Leciak – Zastępca Rzecznika
 3. Piotr Klempert – Zastępca Rzecznika

Okręgowy Zespół Wizytatorów

 1. Jolanta Chmielewska - Przewodnicząca
 2. Grzegorz Sztandarski
 3. Małgorzata Skręt
 4. Monika Budziejko
 5. Tomasz Wiśniewski
 6. Piotr Krygier

Komisja Wykonywania Zawodu

 1. Joanna Wierzchowska – Przewodnicząca
 2. Iwona Kotowska
 3. Hanna Leszczyńska
 4. Danuta Banaszczuk
 5. Zofia Baranowska
 6. Jolanta Przybyszewska

Komisja do spraw Aplikantów

 1. Ryszard Wilmanowicz - Przewodniczący
 2. Dorota Sylwestrzak
 3. Wojciech Gorczyca

Komisja ds. Szkolenia Zawodowego

 1. Elżbieta Cichocka - Przewodnicząca
 2. Piotr Rączka
 3. Wojciech Gorczyca
 4. Agnieszka Laskowska–Hulisz
 5. Tomasz Brzezicki

Komisja ds. Promocji Zawodu

 1. Jarosław Ostrowski - Przewodniczący
 2. Agnieszka Wasita -
 3. Dominika Zmuda Trzebiatowska
 4. Łukasz Sobolewski
 5. Wiesław Sokołowski
 6. Monika Kochowicz

Komisja ds. Integracji Środowiska Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich

 1. Małgorzata Derendarz - Przewodnicząca
 2. Małgorzata Skręt
 3. Piotr Pierzkalski
 4. Arkadiusz Myrcha
 5. Jacek Cędrowski

Delegaci na X Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 1. Ewa Stefańska
 2. Ryszard Wilmanowicz
 3. Dorota Sylwestrzak
 4. Jolanta Chmielewska
 5. Tomasz Brzezicki
 6. Michał Łukasik
 7. Wojciech Gorczyca
 8. Joanna Wierzchowska
 9. Arkadiusz Myrcha