tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> O izbie >> Organy >> Poprzednie Kadencje >> Organy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w kadencji 2010-2013

Organy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w kadencji 2010-2013

Rada OIRP w Toruniu

Prezydium Rady

 • Stefan Mucha – Dziekan (dziekan@torun.oirp.pl)
 • Ryszard  Wilmanowicz – Wicedziekan
 • Wiesław Woźniak – Wicedziekan
 • Agnieszka Laskowska - Skarbnik
 • Joanna Górska - Sekretarz
 • Elżbieta Cichocka - Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Zawodowego
 • Joanna Wierzchowska - Przewodnicząca Komisji Wykonywania Zawodu

Pozostali Członkowie Rady

 • Jacek Konarski - Przewodniczący Komisji ds. Integracji Środowiska Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich
 • Jolanta Chmielewska - Przewodnicząca Okręgowego Zespołu Wizytatorów
 • Magdalena Chylewska – Dudkiewicz
 • Małgorzata Derendarz
 • Marta Jaworska
 • Marcin Moraczewski - Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji Izby
 • Jarosław Ostrowski
 • Damian Pakulski
 • Marcin Radomski
 • Beata Szarłat - Niedzielska
 • Romuald Wojak - Okręgowy Rzecznik Kapituły „Funduszu Seniora”

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Wiesława Jurkiewicz-Konieczka - Przewodnicząca
 • Michał Łukasik– Zastępca Przewodniczącej
 • Olaf Brymora
 • Bronisław Derendarz
 • Wojciech Gorczyca
 • Małgorzata Hinc
 • Aneta Hys
 • Iwona Kotowska
 • Danuta Kryczko
 • Anna Piątkowska
 • Katarzyna Skarżyńska
 • Dorota Sylwestrzak
 • Rafał Śnieżawski
 • Olga Wacławik
 • Marek Wiśniewski

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 • Ewa Radomska - Przewodnicząca
 • Hanna Pyrczak – Zastępca Przewodniczącej
 • Anna Grudzień
 • Grzegorz Góral
 • Szymon Suchocki

Delegaci na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 • Antoni Barcikowski
 • Tomasz Brzezicki
 • Jolanta Chmielewska
 • Marta Jaworska
 • Piotr Pierzkalski
 • Marcin Radomski
 • Ryszard Wilmanowicz
 • Wiesław Woźniak

Rzecznik Dyscyplinarny

 • Piotr Pierzkalski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Danuta Banaszczuk
 • Tomasz Józef Wiśniewski

Rzecznik Prasowy Izby

 • Radosław Cieciórski

Przedstawiciel aplikantów radcowskich

 • Sebastian Brymora

Delegaci na Zgromadzenie O.I.R.P. w Toruniu

 • Marek Antonowicz
 • Danuta Banaszczuk
 • Zofia Baranowska
 • Antoni Barcikowski
 • Izabela Błaszkiewicz
 • Krzysztof Borowski
 • Aleksandra Brodnicka
 • Stanisław Brylski
 • Olaf Brymora
 • Marcin Brzdęk
 • Tomasz Brzezicki
 • Bartłomiej Brzozowski
 • Monika Budziejko
 • Sergiusz Chęsy
 • Jolanta Chmielewska
 • Ryszard Chojnacki
 • Magdalena Chylewska – Dudkiewicz
 • Elżbieta Cichocka
 • Radosław Cieciórski
 • Sławomir Czerwiński
 • Bożena Daniluk – Borowicz
 • Małgorzata Derendarz
 • Bronisław Derendarz
 • Anna Elert
 • Anna Falkowska
 • Ewa Falkowska
 • Wojciech Gorczyca
 • Hanna Gosek – Kowalewska
 • Grzegorz Góral
 • Joanna Górska
 • Arkadiusz Górski
 • Małgorzata Grabowska
 • Anna Grudzień
 • Małgorzata Hinc
 • Aneta Hys
 • Marcin Iwicki
 • Olgierd Jabłoński
 • Dariusz Jankowski
 • Marta Jaworska
 • Józef Jesionowski
 • Wiesława Jurkiewicz - Konieczka
 • Bolesław Kaczmarek
 • Olga Kaczmarek – Graczyk
 • Krzysztof Kinder
 • Artur Kołcz
 • Jacek Konarski
 • Marcin Kondej
 • Iwona Kotowska
 • Wiesława Kowalczyk
 • Danuta Kryczko
 • Andrzej Kus
 • Krzysztof Lange
 • Agnieszka Laskowska
 • Dagmara Lewek
 • Iwona Lisewska
 • Michał Łukasik
 • Dorota Majewska
 • Ireneusz Malerowicz
 • Janusz Mikołajewski
 • Mirosław Montowski
 • Marcin Moraczewski
 • Wanda Mosakowska
 • Stefan Mucha
 • Jarosław Ostrowski
 • Damian Pakulski
 • Grażyna Pałasz
 • Anna Piątkowska
 • Piotra Pierzkalski
 • Hanna Przywitowska
 • Hanna Pyrczak
 • Ewa Radomska
 • Wiesław Radomski
 • Marcin Radomski
 • Wojciech Rębiałkowski
 • Adrianna Sanetra
 • Arkadiusz Saran
 • Katarzyna Skarżyńska
 • Błażej Snochowski
 • Zofia Spisz
 • Ewa Stefańska
 • Michał Stronikowski
 • Aleksandra Suchocka
 • Szymon Suchocki
 • Dorota Sylwestrzak
 • Beata Szarłat – Niedzielska
 • Mirosław Szczawiński
 • Sławomir Szkudlarz
 • Katarzyna Śliwińska
 • Rafał Śnieżawski
 • Jerzy Trescher
 • Agnieszka Uniowska
 • Olga Wacławik
 • Joanna Wierzchowska
 • Ryszard Wilmanowicz
 • Marek Wiśniewski
 • Tomasz Józef Wiśniewski
 • Romuald Wojak
 • Kinga Wołowska
 • Wiesław Woźniak
 • Małgorzata Wronecka
 • Lila Zduńska
 • Magdalena Zielińska
 • Izbella Ziemblicka
 • Romana Ziółkowska