tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w sprawach karnych - listy A i B

Wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w sprawach karnych - listy A i B

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazów radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu (lista A) oraz wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym (lista B), w załączeniu przekazujemy pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza z prośbą o zadeklarowanie gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej oraz aktualizację danych przekazanych wcześniej Izbie na karcie ewidencyjnej.

Przypominamy również, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. z 2015 r. poz. 920), na okręgowe izby radców prawnych nałożony został obowiązek zapewnienia dyżurów radców prawnych w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości danej OIRP. W załączniku przesyłamy pismo z prośba o wyrażenie zgody na pełnienie dyżurów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 21 października 2019 r.

UWAGA: Osoby, które w poprzednim roku zadeklarowały gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej  z urzędu oraz  wpisały się na listę dyżurujących nie muszą dokonywać zgłoszenia - zostaną ujęte w tegorocznym wykazie. O ile jednak chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów prosimy o stosowną informację.

W załączeniu przekazujemy:

Kartę Ewidencyjną

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie dyżuru poza siedzibą sądu.