tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Wycieczka Białoruś - polskim szlakiem.

Wycieczka Białoruś - polskim szlakiem.

 Rada OIRP w Toruniu serdecznie zaprasza (z ewentualnymi osobami towarzyszącymi) do udziału w 5 dniowej wycieczce na Białoruś – polskim szlakiem w dniach 29.04-3.05.2017 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy radcowie prawni i aplikanci radcowscy,
Z przykrością informujemy, że ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych w terminie wymaganym rezerwacją promu, wycieczka do Kopenhagi w podanym terminie nie dojdzie do skutku.  Przewidujemy w późniejszym terminie ponowienie rezerwacji na pierwszą połowę września.
Jednocześnie w związku  ze zgłoszonym zainteresowaniem organizacji wyjazdu wycieczki w naszym środowisku w okresie weekendu majowego,  Rada OIRP w Toruniu serdecznie zaprasza (z ewentualnymi osobami towarzyszącymi) do udziału w 5 dniowej wycieczce na Białoruś – polskim szlakiem w  dniach 29.04-3.05.2017 r.
Wyjazd  29.04.2017r. o godz. 5.00  spod Cinema City w Toruniu, powrót w godzinach późnych wieczornych 3.05.2017r.

Kalkulowany koszt imprezy:

przy udziale 35 osób – 1.340 zł
przy udziale  45 osób – 1.290 zł
Ewentualna dopłata za pokój 1 osobowy - 400 zł
Od chętnych wymagana jest wpłata dla kalkulacji 35 osobowej ( przy zebraniu większej grupy nastąpi zwrot nadpłaty).
Uwaga, uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważny  paszport.

W cenie : 4 noclegi ze śniadaniami w formie bufetu  w hotelach ** i ***, 4 obiadokolacje, przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnicy, bilety wstępu do : Muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie, Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku,  Zamku w Mirze, Muzeum A. Mickiewicza w Zaosiu, Muzeum T. Kościuszki w Kosowie Poleskim, Zamku w Nieświeżu, Zamku w Lidzie, Zamku w Różanie, ubezpieczenie KL na 10000 Euro  i NNW na 15 000 zł , wiza białoruska.

Ze sobą należy zabrać środki na zakup pozostałych posiłków w drodze i na miejscu, prowiant i wygodny strój .

 Zgłoszeń i wpłat należy dokonywać gotówką w Izbie lub na konto Izby do  dnia  28..02.2017 r.

 BANK MILLENNIUM SA   58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

 Ilość miejsc ograniczona. O udziale w imprezie decyduje kolejność wpłat przy zgłoszonym uczestniku .

 Szczegóły imprezy poniżej.

BIAŁORUŚ POLSKIM SZLAKIEM

TERMIN: 29.04 - 03.05 2017 r.

1 dzień 29.04    TORUŃ, BRZEŚĆ  
 Wyjazd, godz. 5:00.
Dojazd wczesnym popołudniem. Po przekroczeniu granicy zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej: bramy Brzeska i Terespolska, cerkiew św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia. Muzeum Dzieł Sztuki skonfiskowanych na granicy. Zakwaterowanie w hotelu w Brześciu. Obiadokolacja.
                           
2 dzień 30.04    BRZEŚĆ, SKOKI, WOŁCZYN, RÓŻANA, KOSÓW POLESKI, BARANOWICZE   
Po śniadaniu wyjazd do Baranowicz. Po drodze zwiedzanie: Skoki – odrestaurowany pałac-muzeum rodziny Juliana Ursyna Niemcewicza, Wołczyn - miejsce urodzin ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego i kościół Św. Trójcy, w którym od 1938 spoczywały szczątki króla. Różana - malownicze ruiny zamku Sapiehów, kościół św. Trójcy i zespół klasztorny bazylianów. Kosów Poleski: pałac Pusłowskich, u podnóża którego znajduje się dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia T. Kościuszki, w odbudowanym dworze mieści się jego muzeum, kościół św. Trójcy - miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r. Zakwaterowanie w okolicach Baranowicz. Obiadokolacja.

3 dzień 01.05    BARANOWICZE, NIEŚWIEŻ, MIR, ZAOSIE, BARANOWICZE   
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Nieświeża: zespół pałacowo - parkowy dawnej rezydencji Radziwiłłów (wpisany na listę UNESCO), kościół Bożego Ciała, Brama Słucka, Ratusz. Przejazd do Miru - zwiedzanie zespołu zamkowo- parkowego z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi (UNESCO), rynek, kościół św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga. Przejazd do Zaosia, gdzie w zrekonstruowanym zespole dworskim w dawnym folwarku Mickiewiczów znajduje się muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do hotelu do Baranowicz. Obiadokolacja.

4 dzień 02.05    BARANOWICZE, JEZIORO ŚWITEŹ, NOWOGRÓDEK, LIDA, BOHATYROWICZE, GRODNO   
Po śniadaniu przejazd do Nowogródka (po drodze postój nad jeziorem Świteź), zwiedzanie: dworek Muzeum A. Mickiewicza, pomnik i kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny, gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Olszańską, a wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. Przejazd do Lidy – postój przy ruinach zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja ,,Grażyny'' Mickiewicza. Po drodze do Grodna wizyta w Bohatyrowiczach, w których rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii, mogiłę Powstańców z 1863r. i zakole Niemna. Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie. Obiadokolacja.

5 dzień 03.05    GRODNO, TORUŃ  
Po śniadaniu zwiedzanie Grodna: m. in. Stary i Nowy Zamek, Bazylika Katedralna Św. Franciszka Ksawerego, kościół i klasztor brygidek, dom - muzeum Elizy Orzeszkowej, cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży nad Niemnem. Czas wolny na zakupy i obiad. Po południu wyjazd w kierunku granicy przez Kuźnicę Białostocką. Późnym wieczorem dojazd do Torunia.