bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organy

Rada OIRP w Toruniu

Prezydium Rady:

 1. Ryszard Wilmanowicz – Dziekan
 2. Dorota Sylwestrzak  – Wicedziekan
 3. Wojciech Gorczyca - Wicedziekan
 4. Stefan Mucha- Skarbnik
 5. Katarzyna Skarżyńska- Sekretarz
 6. Elżbieta Cichocka - Członek
 7. Joanna Wierzchowska - Członek

Pozostali Członkowie Rady:

  Derendarz Małgorzata

  Górska Joanna

  Laskowska-Hulisz Agnieszka

  Chmielewska Jolanta

  Kotowska Iwona

  Moraczewski Marcin

  Jaworska Marta

  Ostrowski Jarosław

  Wojak Romuald

  Konarski Jacek

Rzecznik Dyscyplinarny

 1. Rafał Śnieżawski

Okręgowa Komisja Rewizyjna

      1.Pyrczak Hanna -Przewodnicząca
      2.Czarnomska Monika
      3.Chylewska-Dudkiewicz Magdalena
      4.Dobrzeniecki Karol
      5.Grabczyńska Dorota

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

  1. Chrzczonowicz Piotr- Przewodniczący
  2. Derendarz Bronisław - Z-ca Przewodniczącego
  3. Kryczko Danuta - Z-ca Przewodniczącego
  4. Borkowska Dorota
  5. Dyka Dorota
  6. Izdebski Rafał
  7. Kochowicz Monika
  8. Kozińska Joanna
  9. Masternak Ewa
  10.Sobolewski Łukasz
  11.Ziemecki Przemysław
  12.Ziemiak MichałOpublikował: Marcin Moraczewski
Publikacja dnia: 29.06.2016
Podpisał: Marcin Moraczewski
Dokument z dnia: 21.09.2015
Dokument oglądany razy: 851