tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2017 >> Wyniki egzaminu wstępnego 2017r.

Wyniki egzaminu wstępnego 2017r.

OGŁOSZENIE    
  Komisji  Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze    
  Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu    
  O  WYNIKACH  EGZAMINU  WSTĘPNEGO     
  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH    
    Komisja Egzaminacyjna  do spraw  aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości                
     z siedzibą w Toruniu   ogłasza, że z egzaminu wstępnego                 
     przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 roku kandydaci otrzymali następującą ilość punktów:     

 

Numer Kodu Liczba uzyskanych punktów
A001 79
A002 96
A003 95
A004 111
A005 113
A006 108
A007 108
A008 100
A009 106
A010 110
A011 75
A012 108
A013 117
A014 98
A015 98
A016 101
A017 107
A018 98
A019 80
A020 91
A021 113
A022 108
A023 102
A024 91
A025 103
A026 78
A027 110
A028 107
A029 121
A030 98
A031 115
A032 120
A033 91
A034 120
A035 113
A036 109
A037 94
A038 119
A039 89
A040 87
A041 105
A042 121
A043 100
A044 98
A045 109
A046 92
A047 77
A048 119
A049 100
A050 97
A051 103
A052 101
A053 85
A054 94
A055 102
A056 114
A057 88
A058 73
A059 78
A060 117
A061 106
A062 104
A063 109
A064 122
A065 109
A066 118
A067 97
A068 84
A069 94
A070 104
A071 118
A072 117
A073 76
A074 103
A075 103
A076 95
A077 100
A078 100
A079 95
A080 115
A081 102
A082 111
A083 87
A084 104
A085 80
A086 112
A087 110
A088 98
A089 80
A090 105
A091 106
A092 94
A093 106
A094 111
A095 114
A096 83
A097 117
A098 112
A099 114
A100 105
A101 128
A102 114
A103 124
A104 88
A105 110
A106 94
A107 91
A108 91
A109 86
A110 92
A111 93
A112 89
A113 106
A114 114
A115 96
A116 112
A117 67
A118 112
A119 88
A120 102
A121 100
A122 122
A123 91
A124 95
A125 124
A126 134
A127 97
A128 116
A129 93
A130 103
A131 103
A132 111
A133 84
A134 98
A135 111
A136 87