tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2015 >> Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2015r.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2015r.

 OGŁOSZENIE    
                 Komisji  Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze    
                Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu    
                O  WYNIKACH  EGZAMINU  WSTĘPNEGO     
                DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH    
    Komisja Egzaminacyjna  do spraw  aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości                
     z siedzibą w Toruniu  na podstawie art. 3310   ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku                
     o radcach prawnych (t.j.  Dz.U. z 2015 r.,  poz. 507 ) ogłasza, że z egzaminu wstępnego                 
     przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 roku kandydaci otrzymali następującą ilość punktów:                 

 

    Numer Kodu Ilość punktów
    A001 89
    A002 108
    A003 102
    A004 78
    A005 86
    A006 83
    A007 93
    A008 66
    A009 102
    A010 99
    A011 64
    A012 76
    A013 116
    A014 72
    A015 107
    A016 109
    A017 86
    A018 96
    A019 100
    A020 100
    A021 70
    A022 76
    A023 97
    A024 104
    A025 86
    A026 78
    A027 104
    A028 83
    A029 77
    A030 83
    A031 86
    A032 87
    A033 91
    A034 74
    A035 98
    A036 83
    A037 83
    A038 100
    A039 118
    A040 95
    A041 105
    A042 96
    A043 77
    A044 64
    A045 102
    A046 103
    A047 95
    A048 102
    A049 107
    A050 103
    A051 119
    A052 88
    A053 100
    A054 125
    A055 101
    A056 108
    A057 88
    A059 82
    A060 93
    A061 85
    A062 98
    A063 110
    A064 65
    A065 107
    A066 91
    A067 104
    A068 111
    A069 56
    A070 108
    A071 72
    A072 100
    A073 77
    A074 74
    A075 80
    A076 79
    A077 83
    A078 87
    A079 79
    A080 94
    A081 98
    A082 91
    A083 92
    A084 95
    A085 108
    A086 98
    A087 92
    A088 87
    A089 83
    A090 92
    A091 82
    A093 95
    A094 94
    A095 70
    A096 98
    A097 99
    A098 124
    A099 59
    A100 84
    A101 107
    A102 111
    A103 97
    A104 111
    A105 101
    A106 84
    A107 89
    A108 93
    A109 104
    A110 126
    A111 121
    A112 100
    A113 70
    A114 99
    A115 84
    A116 88
    A117 102
    A118 106
    A119 69
    A120 99
    A121 102

 

Uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego - będą do odbioru w siedzibie OIRP - Toruń, od 02.10.2015 r.  do 07.10.2015r., po tym terminie uchwały będą wysyłane pocztą.