tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzamin Radcowski >> Egzamin Radcowski 2015 >> Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2015

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2015

Zawodowe egzaminy prawnicze w 2015 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”,

obowiązującej na egzaminie adwokackim i radcowskim w 2015 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin adwokacki i radcowski w 2015 r. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze – Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm. oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.).

Stosownie do treści § 9a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1423) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) oraz § 9a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1196) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
    zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
    zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

 
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

    procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
    512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
    system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1
    zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
    100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
    wolny port USB;
    konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
    odinstalowany program antywirusowy;
    wyłączony wygaszacz ekranu;
    opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
    zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
    wyłączone aktualizacje automatyczne

Uwagi:

    Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
    Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
    Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

    Pobrać plik DEMO.zip
    Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
    Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7, w przypadku systemu Windows XP, Vista, Windows 8, Windows 8.1  należy go doinstalować.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.
 

Pilk DEMO oraz Instrukcja obsługi do aplikacji do zdawania  egzaminów prawniczych - są do pobrania na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na  w/w stronie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalne wymagania jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej.

Prosimy o przetestowanie pliku DEMO.